Překlady němčina

Běžné texty 

osobní dopisy, inzeráty, žádosti, různá potvrzení, vyplňování dotazníků, přihlášek apod., jídelní lístky, ceníky, reklamy, internetové stránky, články z novin a časopisů, scénáře aj.

 

Odborné texty

doprava, železnice, kolejová vozidla, výrobní a technická dokumentace, smlouvy, právní předpisy, úřední doklady, osvědčení, výpisy z trestního rejstříku, návody, manuály, bezpečnostní listy aj.

 

Soudní ověření (kulaté razítko)

zajistím soudní ověření přeloženého dokumentu za příznivou cenu

 

Moje kvalifikace

 

  • státní jazyková zkouška z NJ (1991),
     
  • Rakouský jazykový diplom ÖSD, úroveň C1 mezinárodní klasifikace (2002)
     
  • praxe jako podniková překladatelka a tlumočnice v oboru železniční doprava (kolejová vozidla, řízení dopravy, tvorba předpisů, marketing) a později v oboru montáž chladících zařízení, elektrovýroba, automobilový průmysl.
     
  • jako OSVČ spolupráce s překladatelskými agenturami, firmami i soukromými osobami

Ceník

 

Běžné texty

 

 němčina - čeština  čeština - němčina

200,- Kč/ NS 200,- Kč/ NS

Odborné texty

 němčina - čeština

 čeština  - němčina

220,- Kč/ NS 240,- Kč/ NS

Soudní ověření překladu

 

+ 100,- Kč/ NS

Kontrola rodilým mluvčím

 

+ 100,- Kč/ NS

Expresní překlad

 

       + 30 - 50%

Zvlášť obtížný překlad

 

         + 30 - 50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NS = normostrana = 1800 znaků včetně mezer)

Mé zkušenosti s překlady a výukou němčiny si můžete prohlédnout v sekci reference.

Ceny překladů najdete v sekci ceník.

Potřebujete překlad z/do němčiny? Neváhejte mě kontaktovat.

 

Zpět na hlavní stránku