Překlady a kurzy němčiny

Kdo jsem a jak pracuji?

  • Jsem překladatelka a učitelka němčiny.
     
  • Němčina mi provází celým životem, je to příjemná společnice.
     
  • Překlady dodávám přesné, kvalitní a za dobrou  cenu . (Více v sekci Překlady)
     
  • Výuka probíhá výhradně v němčině, používám obrázky, poslechy, hry, živý rozhovor, vše s ohledem  na praxi. (Více v sekci Kurzy)

Jak zjistit cenu překladu?

Cenu, kterou za překlad zaplatíte, určuje mnoho faktorů, a proto by se kalkulace překladu mohla zdát na první pohled složitá. Musí se posoudit odbornost a náročnost překladu, rozsah textu podle normostran (NS), dále jestli překlad vyžaduje soudní ověření nebo kontrolu rodilým mluvčím a také samozřejmě čas, do kdy potřebujete mít překlad hotový. Naštěstí je zde tento návod, který Vás provede krok za krokem, a vy získáte konkrétní představu o ceně překladu Vašeho textu.

1. Odbornost a náročnost

Odborné překlady vyžadují, aby překladatel nejen ovládal dobře jazyk, ale i rozuměl nebo porozuměl překládanému oboru. Ani nejlepší překladatel totiž nemůže překládat to, čemu nerozumí. Jejich cena je tedy vyšší, protože zahrnuje i čas věnovaný faktické, odborné stránce oboru a odborné terminologii v cizím a mateřském jazyce.

2. Rozsah textu

Rozsah textu se určuje pomocí normostran (NS). Každá NS má 1800 znaků včetně mezer. Abychom mohli zjistit počet NS, musíme vědět, kolik znaků včetně mezer celkově text má. S tím nám pomůže Microsoft Word nebo jiný textový editor.

Jak tedy určit počet normostran? Přesným postupem Vás provede následující video.

 

3. Soudní ověření

Soudní ověření překladu je v první řadě potvrzením, že překladatel, který opatřil dokument tzv. „kulatým razítkem“, přebírá za správnost překladu veškerou právní odpovědnost. Tento překlad je pak možné použít u soudu  jako průkazní materiál, doložit jím dosažené vzdělání nebo jiné skutečnosti týkající se osob nebo firem. Na rozdíl od běžného překladu má totiž tento nejen informační, ale také právně závaznou úlohu.

Cena za soudní ověření je účtována za 1 NS, musíme jí tedy přičíst k základní ceně podle odbornosti a vynásobit počtem NS v překladu.

4. Kontrola rodilým mluvčím

Kontrolu rodilým mluvčím doporučujeme například u reklamních textů určených pro německou klientelu a všude tam, kde volba správných slov je rozhodující a má nějak zapůsobit na klienta. Proto se vyplatí si za kontrolu od rodilého mluvčího připlatit. Postup je zde stejný jako u soudního ověření. K ceně za NS přičteme cenu za kontrolu rodilým mluvčím a výsledek vynásobíme zaokrouhleným počtem NS.

5. Termín odevzdání překladu

Jestliže překladatel musí na překladu pracovat o víkendu nebo při expresních překladech déle než 8 hodin denně, zvyšuje se samozřejmě částka za překlad. Je to stejné jako u zaměstnance práce přesčas nebo o víkendu.

 

Nyní jste získali hrubou představu o kalkulaci překladu. Díky tomu budete vědět, kolik bude překlad přibližně stát a cena Vás nepřekvapí.